top of page

สัญญาเช่าคอนโดที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แบบฟอร์มสัญญาเช่าคอนโด pdf ดาวน์โหลดฟรี

เผยแพร่เมื่อ: 

30 ตุลาคม 2566

ลงประกาศฟรี

การทำสัญญาเช่าคอนโดเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการเช่าห้องชุด และควรทำให้ถูกต้องและมีความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้คือบทความเกี่ยวกับสัญญาเช่าคอนโดที่ถูกต้อง


สัญญาเช่าคอนโด 10 เรื่องที่ผู้เช่าต้องรู้ ก่อนตกลงทำสัญญาเช่า


  1. ความชัดเจนในข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน สัญญาควรระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เช่าและเจ้าของคอนโดเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์และหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายถูกต้องตามกฎหมายและไม่เกิดความสับสนใน

  2. รายละเอียดคอนโดและห้องชุด สัญญาควรระบุที่ตั้งของคอนโดและห้องชุดให้ชัดเจน เช่น ชื่ออาคาร หมายเลขห้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโด

  3. ระยะเวลาการเช่า ระบุระยะเวลาที่ผู้เช่าได้เช่าคอนโด และระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญา รวมถึงเงื่อนไขในการต่อสัญญาหากสองฝ่ายต้องการต่ออายุสัญญา

  4. เงื่อนไขการชำระเงิน ระบุจำนวนเงินค่าเช่า วันที่ชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน เช่น โอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระด้วยเช็ค

  5. ค่าประกันความเสียหายและการคืบควบคุมความเสี่ยง ระบุเงื่อนไขในการคืบควบคุมความเสี่ยงและการชำระค่าประกันความเสียหายของทรัพย์สิน

  6. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ที่อยู่อาศัย ระบุเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ที่อยู่อาศัย การนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในคอนโด และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของห้องชุด

  7. การยุติสัญญา ระบุเงื่อนไขในการยุติสัญญาก่อนกำหนดสิ้นสุดสัญญา เช่น การแจ้งล่วงหน้า ค่าปรับการยุติสัญญา และเหตุผลในการยุติสัญญา

  8. การอนุญาตในการปรับปรุงคอนโด ถ้าผู้เช่าต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคอนโด ควรมีการระบุเงื่อนไขในการขออนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน

  9. ส่วนที่เป็นลายเซ็น สัญญาควรมีพื้นที่ที่ผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สินได้ให้ลายเซ็นเพื่อยืนยันความตกลงร่วมกัน

  10. การตรวจสอบสภาพคอนโด การระบุการตรวจสอบสภาพคอนโดก่อนเข้าอยู่และหลังออกไป รวมถึงการระบุสภาพคอนโดในแต่ละช่วงเวลาของสัญญา

แบบฟอร์มสัญญาเช่าคอนโด pdf


แบบฟอร์มสัญญาเช่าคอนโด
.pdf
Download PDF • 215KB

สัญญาเช่าช่วง คืออะไร

สัญญาเช่าช่วง คือคือกระบวนการที่เจ้าของทรัพย์สินให้สิทธิ์ในการใช้งานห้องชุดหรือคอนโดให้กับผู้ใช้ (เช่า) ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ซึ่งสัญญาเช่าช่วงนี้มักจะมีระยะเวลาการเช่าที่มีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น เช่าช่วง 6 เดือนหรือ 1 ปี แล้วหลังจากครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าต้องย้ายออกจากห้องชุดหรือคอนโดตามที่ระบุในสัญญาเช่า


การเช่าช่วงมักให้ความยืดหยุ่นในการเช่าและเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้งานห้องชุดหรือคอนโดเพื่อในช่วงเวลาที่สั้น หรือบุคคลที่ต้องการทดลองอาศัยในสถานที่ใหม่ก่อนตัดสินใจเช่าในระยะยาว สำหรับเจ้าของห้อง เช่าช่วงเป็นทางเลือกที่ดีในการปรับเปลี่ยนผู้เช่าในระยะสั้น หรือในกรณีที่ต้องการใช้คอนโดเอาไว้เอาเพื่อที่อยู่ในช่วงเวลาบางช่วงเท่านั้น และไม่ต้องการมีผู้เช่าค้างอยู่นานนัก


สำหรับเช่าช่วงควรให้ความสำคัญในการระบุระยะเวลาการเช่าและเงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญา รวมถึงการแสดงความต้องการหากต้องการต่อสัญญาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า ทำให้ทั้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้เช่าทราบกันเสมอเกี่ยวกับสถานะการเช่าและเวลาที่ต้องการของฝ่ายอื่น ๆ เพื่อความสะดวกสบายและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


ขายสัญญาเช่าคอนโดได้ไหม

การขายสัญญาเช่าคอนโดหมายถึงกระบวนการที่เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นคนเช่าคอนโดมิเนียมต้องการโอกาสในการขายสิทธิ์ในการเช่าคอนโดให้กับบุคคลหรือผู้ลงทุนท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว สัญญาเช่าคอนโดที่มีการขายนั้น ให้สิทธิ์ให้ผู้ที่ซื้อสัญญานี้ ต่อเนื่องกับเงื่อนไขของสัญญาเช่าเดิมที่ได้ทำกับผู้เช่าคอนโดก่อนหน้านี้


หนังสือสัญญาเช่าคอนโด

หนังสือสัญญาเช่าคอนโดคือเอกสารที่ใช้ในการระบุสิทธิ์และหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินและผู้เช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ระบุในสัญญานี้ โดยภายในหนังสือสัญญาจะระบุรายละเอียดของคอนโด รายละเอียดผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อกำหนดในการใช้คอนโด รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคอนโด


เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าคอนโด

เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าคอนโดคือเอกสารที่มักถูกแนบมาพร้อมกับสัญญาเช่าเพื่อเสริมความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาของสัญญาเช่า ทำให้ทั้งผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สินทราบถึงเงื่อนไขและสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคอนโด การแนบเอกสารท้ายสัญญาเช่าคอนโดที่เป็นประโยชน์และครอบคลุม จะช่วยให้ทั้งผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สินมีความมั่นใจในกระบวนการเช่าคอนโดและสิทธิ์ของทั้งสองฝ่าย และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


สำหรับบทความเกี่ยวกับสัญญาเช่าคอนโด ข้อควรระวังในการเช่า และเทคนิคในการเจรจาสัญญาเช่าคอนโดย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเช่าคอนโดอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จในการเช่าอย่างควรคาดหวัง ทั้งนี้ ควรตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่คอนโดตั้งอยู่เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต


G_edited.jpg

0

บทความที่เกี่ยวข้อง

นำร่อง รถไฟฟ้า 20 บาท” 2 เส้นทาง ระบายสต็อกบ้านและคอนโด

นำร่อง รถไฟฟ้า 20 บาท” 2 เส้นทาง ระบายสต็อกบ้านและคอนโด

วิกฤต ตลาดคอนโด ปัจจัยลบ ทำคอนโดขายไม่ออก

วิกฤต ตลาดคอนโด ปัจจัยลบ ทำคอนโดขายไม่ออก

4 จุดเด่น ถนนพระราม 9 คอนโด ตอบโจทย์คนทำงาน เอาใจคนเมือง

4 จุดเด่น ถนนพระราม 9 คอนโด ตอบโจทย์คนทำงาน เอาใจคนเมือง

สัญญาเช่าคอนโดที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แบบฟอร์มสัญญาเช่าคอนโด pdf ดาวน์โหลดฟรี

สัญญาเช่าคอนโดที่ถูกต้องเป็นอย่างไร แบบฟอร์มสัญญาเช่าคอนโด pdf ดาวน์โหลดฟรี

Kensington Sukhumvit - Theparak (เคนซิงตัน สุขุมวิท - เทพารักษ์)

ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

Casa Condo @ MRT Sam Yaek Bang Yai (คาซ่า คอนโด @ MRT สามแยกบางใหญ่)

ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

Family Ratchada (แฟมมิลี่ รัชดา)

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Regent Orchid Sukhumvit 101 (รีเจนท์ ออร์คิด สุขุมวิท 101)

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Golden Sand Beachside (โกลเด้น แซนด์ บีชไซด์)

ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250

Freeze Condo (ฟรีส คอนโด)

ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560

Chiang Mai View Place 2 (เชียงใหม่ วิว เพลส 2)

ตำบล ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

The Unique @Ruamchok (ดิ ยูนีค แอท รวมโชค)

ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50210

Oceana Resort (โอเชียน่า รีสอร์ท)

ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83110

Kamala Hills (กมลา ฮิลล์)

ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150

The Tree residence Phuket (เดอะทรี เรสซิเด้นท์ ภูเก็ต)

ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150

The Plantation (เดอะ แพลนเทชั่น กมลา)

ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150

bottom of page