top of page

Amata Condo

อมตะ คอนโด

ตำบลตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ข้อมูลโครงการ

2

ปีที่สร้างเสร็จ

ชั้น

ตึก

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พบข้อมูล 0 ประกาศ

รวมประกาศ เช่าคอนโด Amata Condo (อมตะ คอนโด) ในราคาถูกที่สุด ค้นหาง่าย อัพเดทใหม่ทุกวัน

คอนโดให้เช่า Amata Condo (อมตะ คอนโด)

ถัดไป
ก่อนหน้า

1/2

โครงการอื่นๆใกล้เคียง

เอส วัน พาร์ค

ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เบสตัน คอนโด

ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เบสตั้น คอนโด 2

ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปริณดาคอนโด

ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เดอะ รอยัล อมตะ

ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

กษิราโมเดิร์นเพลส

ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

bottom of page