top of page

Finn Condo 3 @ Suandok

ฟินน์ คอนโด 3 @ สวนดอก

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลโครงการ

1

ปีที่สร้างเสร็จ

ชั้น

ตึก

2021

4

พบข้อมูล 0 ประกาศ

รวมประกาศ เช่าคอนโด Finn Condo 3 @ Suandok (ฟินน์ คอนโด 3 @ สวนดอก) ในราคาถูกที่สุด ค้นหาง่าย อัพเดทใหม่ทุกวัน

คอนโดให้เช่า Finn Condo 3 @ Suandok (ฟินน์ คอนโด 3 @ สวนดอก)

ถัดไป
ก่อนหน้า

1/2

โครงการอื่นๆใกล้เคียง

ฮิลล์ไซด์ คอนโดมิเนียม 3

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ฮิลล์ไซด์ คอนโดมิเนียม 2

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

วัน พลัส สวนดอก 1,2,3

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

103 คอนโดมิเนียม 1

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

103 คอนโดมิเนียม 2

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เดอะ ศิริ คอนโดมิเนียม

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เดอะ นิมมาน บาย ปาล์ม สปริงส์

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ฟินน์ คอนโด 4 @ สวนดอก

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

วัน พลัส สวนดอก 7,8

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เดอะ วิง เพลส

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เอสดี เชียงใหม่

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

103 คอนโดมิเนียม 5

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

bottom of page