top of page

Karon Butterfly

กะรน บัตเตอร์ฟลาย

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

ข้อมูลโครงการ

5

ปีที่สร้างเสร็จ

ชั้น

ตึก

2014

3

พบข้อมูล 0 ประกาศ

รวมประกาศ เช่าคอนโด Karon Butterfly (กะรน บัตเตอร์ฟลาย) ในราคาถูกที่สุด ค้นหาง่าย อัพเดทใหม่ทุกวัน

คอนโดให้เช่า Karon Butterfly (กะรน บัตเตอร์ฟลาย)

ถัดไป
ก่อนหน้า

1/2

โครงการอื่นๆใกล้เคียง

เดอะ บีช คอนโดเทล

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

โอโซน คอนโดเทล

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

ซันเซ็ท พลาซ่า คอนโดมิเนียม

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

ยูโทเปีย กะรน

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ดิ อาร์ค

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

ภูเก็ต เอ็นคอร์

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

วีไอพี กะตะ

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

มีเลีย ภูเก็ต กะรน เรสซิเดนซ์

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

ดิ อริสโต้ หาดกะรน

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

bottom of page