top of page

SIRI Sri - Lasalle

สิริ ศรี - ลาซาล

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลโครงการ

1

ปีที่สร้างเสร็จ

ชั้น

ตึก

2021

8

พบข้อมูล 0 ประกาศ

รวมประกาศ เช่าคอนโด SIRI Sri - Lasalle (สิริ ศรี - ลาซาล) ในราคาถูกที่สุด ค้นหาง่าย อัพเดทใหม่ทุกวัน

คอนโดให้เช่า SIRI Sri - Lasalle (สิริ ศรี - ลาซาล)

ถัดไป
ก่อนหน้า

1/2

โครงการอื่นๆใกล้เคียง

เอสเพน ลาซาล

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เดอะ พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์

ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ดิ เอ็กซ์เซล กรูฟ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เดอะ นิช โมโน บางนา เฟส 1

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เดอะ พาร์คแลนด์ บางนา

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เดอะ พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซด์

ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ซิตี้ โฮม ศรีนครินทร์

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บี คอนโด

ตำบลบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

บ้านสวนลาซาล

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เคหะชุมชนบางนา 1,2

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กุหลาบเพลส วัน

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

bottom of page