top of page

The Next 1

เดอะ เน็กซ์ 1 แยกรวมโชค

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลโครงการ

5

ปีที่สร้างเสร็จ

ชั้น

ตึก

2014

7

พบข้อมูล 0 ประกาศ

รวมประกาศ เช่าคอนโด The Next 1 (เดอะ เน็กซ์ 1 แยกรวมโชค) ในราคาถูกที่สุด ค้นหาง่าย อัพเดทใหม่ทุกวัน

คอนโดให้เช่า The Next 1 (เดอะ เน็กซ์ 1 แยกรวมโชค)

ถัดไป
ก่อนหน้า

1/2

โครงการอื่นๆใกล้เคียง

ดีคอนโด ซายน์ เชียงใหม่

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ดีคอนโด นิม เชียงใหม่

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ดีคอนโด พิงค์

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ดิ ยูนีค แอท รวมโชค

ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50210

ดิ อิสสระ เชียงใหม่

ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210

เดอะ เนกซ์ 3

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ศิริ คอนโด

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ศรีอนันต์ คอนโดทาวน์

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

เดอะ เน็กซ์ พรีเมียร์

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

เดอะ คานาเล่ เชียงใหม่

ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210

เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

bottom of page