top of page

สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มต้น ลงประกาศโครงการฟรี

0

แบ่งปันโพสต์

รีวิวคอนโด Chonburi (Huay Kapi (โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (ห้วยกะปิ))

0

จำนวนการเข้าชม:

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (ห้วยกะปิ)

8X67+JQH ถนน ซากพุดซา 1 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ

รีวิวคอนโด Chonburi (Huay Kapi (โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (ห้วยกะปิ))

-

 ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (ห้วยกะปิ)

เจ้าของโครงการ:

การเคหะแห่งชาติ

ที่ตั้งโครงการ:

8X67+JQH ถนน ซากพุดซา 1 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เนื้อที่โครงการ:

-

รูปแบบโครงการ:

Low Rise (ไม่เกิน 8 ชั้น) (4 ชั้น)

จำนวนห้องชุด:

-

รูปแบบห้องชุด:

1 ห้องนอน

พื่นที่ใช้สอย:

32.00 ตร.ม.

จำนวนที่จอดรถ:

-

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้น 560,000 บาท

ค่าส่วนกลาง:

-

โทร:

1615

เว็บไซต์:

-

-
-

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่โครงการ

ทางบริษัทขอประกาศว่าเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ในข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่นี่ ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ก่อนที่จะดำเนินการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ที่นี่ ทาง บริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่คุณ

bottom of page