top of page

สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มต้น ลงประกาศโครงการฟรี

0

แบ่งปันโพสต์

รีวิวคอนโด The Ideal Condominium 2 (ดิ ไอดีล คอนโด 2)

0

จำนวนการเข้าชม:

ดิ ไอดีล คอนโด 2

122, 125 หมู่ 3, คลองแห, อำเภอหาดใหญ่ Songkhla 90110 ประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ

รีวิวคอนโด The Ideal Condominium 2 (ดิ ไอดีล คอนโด 2)

-

 ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:

ดิ ไอดีล คอนโด 2

เจ้าของโครงการ:

ดิไอดีล 2018

ที่ตั้งโครงการ:

122, 125 หมู่ 3, คลองแห, อำเภอหาดใหญ่ Songkhla 90110 ประเทศไทย

เนื้อที่โครงการ:

2 ไร่

รูปแบบโครงการ:

Low Rise (ไม่เกิน 8 ชั้น) (2อาคาร) (7ชั้น)

จำนวนห้องชุด:

156 ยูนิต

รูปแบบห้องชุด:

-

พื่นที่ใช้สอย:

28 ตร.ม.

จำนวนที่จอดรถ:

-

ราคาเริ่มต้น:

เริ่มต้น 1.1 ลบ.

ค่าส่วนกลาง:

-

โทร:

090 221 8818

เว็บไซต์:

-

-
-

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่อยู่โครงการ

ทางบริษัทขอประกาศว่าเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ในข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่นี่ ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ก่อนที่จะดำเนินการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ที่นี่ ทาง บริษัท กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่คุณ

bottom of page