top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Property-z เป็นผู้ให้บริการ เว็บไซต์ property-z.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ที่มีผลครอบคลุมการใช้งานเว็บไซต์ ผ่านแพลตฟอร์มเดสก์ทอป, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ตและแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง สิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์เอาไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อเช่น ชื่อนามสกุล, ข้อมูลโทรศัพท์, อีเมล์, เฟสบุ๊ค Login, กูเกิ้ล Login, ที่อยู่ส่วนตัว, ที่อยู่สำนักงาน เป็นต้น
2.  ข้อมูลทางด้านเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID,  ข้อมูลที่ตั้ง ที่ได้จาก GPS, wifi, หรือโพสต์สาธารณะที่ระบุที่ตั้งเป็นต้น
3.  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน,ประวัติการใช้งาน (Activity Log), การติดต่อสอบถามผ่านทางเว็บไซต์, เสิร์ชเอนจิน (ประวัติการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์), โซเซียลมีเดีย, หน่วยงานราชการ เป็นต้น
4.  ข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เราจำเป็นจะต้องดำเนินทางการตลาดร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับแลกเปลี่ยนการใช้บริการ เป็นต้น
5.  จัดเก็บสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาเดินทาง เป็นต้น
6.  ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น การจ่ายเงินใช้บริการ, รายละเอียดบัตรเครดิต, บัญชีธนาคาร เป็นต้น
7.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านยินยอมนำส่งให้แก่เราเช่นบทความ, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, ข้อเสนอแนะและข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.  เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเป็นการบริหาร จัดการ และปรับปรุงเว็บไซต์ การให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น
2.  เพื่อจัดการฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และเสนอสิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการขาย
3.  เพื่อดำเนินการการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูล ในการเข้าใช้บริการหรือการชำระค่าบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์
4.  สำหรับบริการหลังการบริการติดต่อสื่อสาร แจ้ง หรือรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์
5.  เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 

ระยะเวลาและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตามระยะเวลาที่จำเป็น อย่างไรก็ตามหากท่านลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็น หากท่านประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแบบถาวร สามารถติดต่อเราตามสะดวกตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
หากผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดอย่าทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ หรือบริการของเรา ขอแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ปกครองมีเหตุผลที่เชื่อว่าผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ได้ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถติดต่อเรา ให้ลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งนโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566

bottom of page