top of page

1.  สำหรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ แก้ไข ข้อตกลงต่าง ๆ ภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา
2.  ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้ เป็นของ property-z.com ท่านจะตกลงว่าจะไม่ทำการใดที่อาจจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทางเราไม่อนุญาต ให้นำส่งเนื้อหา, ข้อความ, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว นำไปตีพิมพ์, แก้ไข, คัดลอก, ทำซ้ำ, ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราโดยเด็ดขาด
3.  เว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารคอนโด และเป็นสื่อกลางในการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น การเช่า, การขาย, การส่งเสริมการขาย ซึ่งทางบริษัทรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ตามความถูกต้องของข้อมูล ณ เวลาที่อัปเดตนั้น ซึ่งทางเราไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล แต่เพื่อให้คุณได้ใช้บริการอย่างปลอดภัยมากที่สุด และเพื่อระเบียบในการใช้บริการนี้

ท่านจะตกลงว่า ข้อมูลที่ท่านได้ส่งเข้ามาถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด โดยยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข และจะต้องใช้งานเว็บไซต์นี้ตามกฎหมาย ไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือทำให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลอื่นจะต้องไม่ส่งเนื้อหา, ข้อความ, รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมที่มีการเสียดสี ส่งผลเสียต่อสถาบัน หรือผิดศีลธรรมใด ๆ ความลับ หรือความเป็นเท็จทั้งหมด อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเว็บไซต์เราและบุคคลภายนอก หากปรากฏว่ามีการละเมิด ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับเนื้อหา, ข้อความ, รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวเหล่านั้นออกไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.  ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากความเสียหายจากความผิดพลาด, การละเว้น, การหยุดชะงัก, ข้อบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์ ของคอมพิวเตอร์ หรือมีไวรัส จนทำให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น
5.  ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือการใช้งานเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ อันเนื่องมาจากสมาชิกผู้ใช้งานคนอื่น ที่อาจจะเกิดห้องเช่าที่ขายไปแล้วหรือห้องที่ไม่จริง หรือการลงประกาศซ้ำซ้อน การใช้รูปภาพหรือข้อมูลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตและประกาศต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หากพบว่ามีผู้ใดละเมิดสามารถแจ้งให้ทางเว็บไซต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโดยท่วงที
6.  ทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญของ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพียงเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูลในแต่ละประกาศแต่อย่างใด หากเกิดความเสียหายแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ จนเกิดภาระผูกพันทางกฎหมาย ทางเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากพบข้อมูลที่มีความผิดพลาด หรือเป็นเท็จ สามารถแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

bottom of page