top of page

Zcape X2

ซีเคป เอ็กซ์ ทู

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

ข้อมูลโครงการ

1

ตึก

ชั้น

ปีที่สร้างเสร็จ

ไม่มีข้อมูล

7

พบข้อมูล 0 ประกาศ

รวมประกาศ ขายคอนโด Zcape X2 (ซีเคป เอ็กซ์ ทู) ในราคาถูกที่สุด ค้นหาง่าย อัพเดทใหม่ทุกวัน

รวมประกาศขายคอนโดที่ Zcape X2 (ซีเคป เอ็กซ์ ทู)

ก่อนหน้า

1/2

ถัดไป

โครงการอื่นๆใกล้เคียง

ซีเคป คอนโดมิเนียม

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เดอะ รีเจ้นท์ บางเทา ภูเก็ต

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เดอะ ไนซ์ คอนโดเทล

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

เชิงเล คอนโดมิเนียม

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

ไดมอนด์ คอนโดมิเนียม ภูเก็ต

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

โอเชี่ยน สโตน ภูเก็ต

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

ฮิลล์ ไมน์น่า คอนโดเทล

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

บ้าน แมนดาลา

ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

อ๊อกซิเจน คอนโดมิเนียม

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

โมโน เรสซิเด้นท์ บางเทา บีช

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

อันดามัน ริเวียร่า

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

ดาหวา ภูเก็ต

ตำบลสาคู อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

bottom of page